Társkiállítás:Médiatámogató:

Program


Kísér? események:
A kiállítási standok gazdag kínálata mellett a szakmai összefogás pozitív eredményeire újfent példát mutatva szervez?dnek a kísér? programok is. Ismét a sokszín?séget kifejez? PPFest össz-szakmai fesztivál gy?jt?névvel
A A kiállítási standok gazdag kínálata mellett a szakmai összefogás pozitív eredményeire újfent példát mutatva szervez?dnek a kísér? programok is. Ismét a sokszín?séget kifejez? PPFest össz-szakmai fesztivál gy?jt?névvel.
A bevált gyakorlatot követve most is 1-1 nap fesztiválprogramját szervezi a 3 nagy szakmai szervezet a partnereik bevonásával.

Az els? nap – március 28. - témája a nyomtatott csomagolás - ami nem egyszer?en ipari termék, hanem egyben primer információhordozó is - és minden, ami ezzel összefügg. Ennek gazdája a CSAOSZ, a Csomagolási és Anyagmozgatás Országos Szövetség.
Az els? program „A csomagolás ajándék a környezet számára” címmel a csomagolás fejl?désében megfigyelhet? trendekkel, kapcsolódó kutatási eredményekkel, új – els?sorban a fogyasztói csomagolásban használatos – anyagokkal, továbbá a csomagolószerek feldolgozási, nyomtatási újdonságaival kíván foglalkozni. 
A 4-5 el?adásból álló program arra is fel kívánja hívni a figyelmet – amire a cím is utal – hogy a csomagolás, illetve a csomagolási hulladékok környezeti hatása eltörpül a hiányos csomagolás miatt használhatatlanná vált vagy tönkrement termék – legyen az iparcikk vagy élelmiszer – környezetterhelése mellett. Fegyelmezett szelektív gy?jtésével (értsd: nem eldobálásával) pedig a csomagolási hulladékok környezeti képet romboló hatása is elkerülhet?.
A szakmai nap második programját a „Hatékony csomagolási megoldások alkatrészek szállításához” címmel tervezik. E témakörben a hatékonyságot segít? csomagolási megoldások mellett a nyomon követés, és a jelölés új lehet?ségeire is kitérnek.
A két szakmai program keretében jogszabályi kérdésekkel ugyan nem foglalkoznak, de környezetvédelmi termékdíj témában a CSAOSZ standon részt vev? szakért?k konzultációs lehet?séget kínálnak a látogatóknak.

A második nap kiemelt témája napjaink egyik legéget?bb és szinte kivétel nélkül mindenkit nagyon is érzékenyen érint? kérdés, a képzett szakember hiány és a szakmai utánpótlás problémaköre. Ennek gazdája a témával már egyébként is nagyon intenzíven foglalkozó Nyomda és Papíripari Szövetség, amely nyilvános oktatási kerekasztalt is rendez a PPFest keretében.

A harmadik nap programját a Papír- és Nyomdaipari M?szaki Egyesület tölti meg els?dlegesen m?szaki/technológiai tartalmú szakmai programokkal. Ezekhez kapcsolódnak illetve ezeket egészítik ki a partnerszervezetek (pl. a Szita-szövetség úgy is, mint a FESPA magyar képviselete, vagy a Dekorszövetség) által szervezett pódium programok.

A fesztiválprogram legrangosabb eseménye most is a Best Print Hungary termékverseny eredményhirdetése és díjkiosztója lesz. A 2016-ban nyomdai technológiákkal gyártott termékek 8 kategóriában indulhattak és a február 28./március 1. zajló zs?rizés eredményét a kiállítás második napján délután ismerhetik mg a pályázók és a széles szakmai közönség az expo pódiumon.

A szakmai szervezetek a teljes programot a nyitásig folyamatosan frissítik.

A SZAKKIÁLLÍTÁSOKKAL EGY TÉRBEN, AZ EXPO PÓDIUMOM MEGRENDEZÉSRE KERÜL? FENTI PROGRAMOK A KIÁLLÍTÁSI BELÉP?VEL DÍJMENTESEN LÁTOGATHATÓK!